امینه اردوغان همسر رییس جمهور ترکیه

با اظهارات خود در مورد مزیت های حرمسراهای سلاطین عثمانی خشم بسیاری از زنان و حتی مردان کشورش را برانگیخته است.

irenday71-469x333ادامه مطلب