با تغییر نخست وزیری ترکیه و تعیین نخست وزیر جدید این کشور ،

تیپ و قیافه و شیوه لباس پوشیدن همسر نخست وزیر جدید ترکیه سوژه شبکه های اجتماعی این کشور شده است.

156137_691

6+


ادامه مطلب